شرکت بی نظیرکاران تولید کننده انواع مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران

Binazirkaran

شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP

 • /
 • محصولات
 • /
 • شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP

فرآیند COP به شستشو و ضد عفونی تمام تجهیزات و قطعات قابل باز شدن از روی دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺮخی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، اﺗﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻮع آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآﯾﻨد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.

صنایع غذایی و لبنی دارای نقش ویژه‌ای در سلامت افراد جامعه هستند، به همین دلیل نیازمند شوینده و ضدعفونی کننده های بر پایه ارگانیک و فودگرید بوده و باید شامل فاکتورهای ویژه‌ای باشند. شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP باید مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی تولید شوند.

درک صحیح از مفهوم شوینده و ضدعفونی کننده در صنایع غذایی جهت موفقیت در تولید فراورده‌‌های مرغوب و سالم بسیار حیاتی است. با توجه به عوامل مختلفی که در تولید محصولات غذایی اهمیت دارند، انتخاب ضدعفونی کننده نیز به عوامل متعددی وابسته خواهد بود.
امروزه فرآیند شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی براساس دستورالعمل‌های CIP و COP انجام می‌شود. در این دستورالعمل‌ها در مخازن CIP محلول شوینده و ضدعفونی کننده قرار داده شده است.

شستشوی خط به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. گردش محلول شوینده و ضدعفونی کننده و زمان آن در دهموار، توسط واحد کنترل کیفی نظارت می‌گردد و در صورت نیاز تغییرات لازم اعمال می‌شود.

شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP

ویژگی‌ها و نکات شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP

در بین تولیدات خارجی و داخلی شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP نکات ظریفی وجود دارد که توجه به آن‌ها، اطمینان بیشتری در مراحل مختلف کنترل کیفی برای واحدهای QC ایجاد خواهد کرد. تعدادی از این نکات در زیر بیان می‌شود:

 • درصد خلوص و پایداری ضد عفونی کننده
 • تاریخ انقضاء ضد عفونی کننده
 • توجه به ظروف حمل
 • عدم خوردگی روی تجهیزات و ماشین آلات سیل‌بندی
 • ضد عفونی کننده در دسترس
 • عدم ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی
 • عدم ایجاد مقاومت در پاتوژن‌ها

کاربرد شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های صنعتی

شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده ها دارای کاربرد فراوانی به شرح زیر هستند:

سطوحی که با مواد غذایی در تماس هستند

هر سطحی که در تماس با غذا باشد به ناچار کثیف می‌شود. این نواحی باید پس از هر بار استفاده در طول روز تمیز و ضدعفونی شوند. مواد ضدعفونی کننده باید در پایان روز استفاده شده، زیرا استفاده از آن‌ها می‌تواند روی کیفیت غذا تأثیر بگذارد.

شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP

تمامی تجهیزات فرآوری مواد غذایی

تجهیزات فرآوری مواد غذایی با محصولات غذایی که استفاده می‌شود سروکار دارند، به همین دلیل استانداردهای تمیز کردن یکسان است. آب گرم، گندزداها و مواد ضدعفونی کننده، پاتوژن‌های مضر را از اقلام کوچک‌تر از بین می‌برند.

کلیه مناطق ذخیره‌سازی

بخش مهمی از بهداشت کارخانه فرآوری مواد غذایی مناطقی است که برای نگهداری تجهیزات استفاده می‌شود. قبل از بازگرداندن تجهیزات غذایی، ایستگاه‌ها را با استفاده از محصولات ضدعفونی مناسب و مخصوص ضدعفونی نمایید.

کف و دیوارها

شستشو و ضدعفونی دیوارها و کف‌ها حتی اگر مستقیما بخشی از فرآیندهای فرآوری مواد غذایی نباشند، بسیار اهمیت دارد. در طول روز، باید دیوارها و کف‌ها تمیز و ضدعفونی شوند. پس از اینکه تولید روزانه انجام شد، این مکان‌ها باید مجدد تمیز و ضدعفونی شوند.

خرید شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP از شرکت بی نظیرکاران

شرکت بی نظیرکاران تولیدکننده انواع شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP در ایران است. این شرکت هم اکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پیشتاز در صنعت مواد شوینده در کنار پرسنلی متعهد و تجهیزاتی به روز توانسته است محصولاتی بر پایه زیست فناوری به بازار عرضه کند.

شرکت بی نظیرکاران انواع شوینده ها و ضدعفونی ‌کننده های فرآیند COP را در بالاترین سطح کیفی عرضه می‌کند.